MERKEZ MÜDÜRÜ
Yrd. Doç. Dr. Hasan DAĞLAR (İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi)
Dahili Telefon: 7784
E-posta: hdaglar@karatekin.edu.tr

MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI

Uzman Handan ALGUR DEMİREL (Meslek Yüksekokulu)
Dahili Telefon: 6051
E-posta: handanalgur@karatekin.edu.tr

MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Yrd. Doç. Dr. Zehra GÜLTEN ALTIN - (Mühendislik Fakültesi, Öğretim Üyesi)